5690701695942656 Sharepapa MakeUp Eraser - 神奇卸妝毛巾 - 經典粉紅色 MakeUp Eraser - 神奇卸妝毛巾 - 經典粉紅色 此產品不設退款 滿$600香港免運費,由香港代理直接發貨 (不同品牌不同供應商,分開計算及寄出) 1) 物理卸妝 - MakeUp Eraser是全球第一款物理卸妝毛巾,以革命式的物理卸妝方式替代普通卸妝水乳的化學卸妝  2) 卸妝一步到位 MakeU Product #: sharepapa-MakeUp Eraser - 神奇卸妝毛巾 - 經典粉紅色 2022-09-23 Regular price: $HKD$160.0 Available from: SharepapaIn stock